Rabu, 29 Mei 2013

DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  05 DAN RUANG 06
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 122 Ratna Shania Abida B 100 100 200 Diterima
2 123 Moh. Ikhwan Jamaluddin B 100 82 182 Diterima
3 124 Laila Zahra Fauzi B 100 80 180 Diterima
4 126 Keyne Shofillauni Aghisna Mustofa  B 100 71 171 Diterima Usia 7,3 th
5 127 Irvan Febrian S B 100 82 182 Diterima
6 128 Naila Falachussa`diyah B 90 86 176 Cadangan
7 130 Keisha Alifa A. B 95 78 173 Tidak diterima
8 132 Syafara Apriliaretno Nafi`ah B 80 83 163 Tidak diterima
9 134 Azhaareyna Salwa Rahmadany A 95 79 174 Tidak diterima
10 136 Zaina Zahra Nur Fathihah A 90 90 180 Diterima
11 138 Siti Alfi Falah A 100 96 196 Diterima
12 144 Ananda Putri Penanggungan B 95 72 167 Tidak diterima
13 146 Ratna Ayu Keyza Aulia B 60 44 104 Cadangan Usia 7,1 th
14 148 Shelma Azzahra B 100 88 188 Diterima
15 150 Muthia Najwa Hanifah B 55 60 115 Tidak diterima
16 152 Silvia Hasna Yuswita B 100 96 196 Diterima
17 154 Iffah Qurrotaayyun B 100 100 200 Diterima
18 156 Auliya Madjidah B 90 75 165 Tidak diterima
19 158 Rania Az-Zahra A 100 88 188 Diterima
20 160 Hanna Camelia Maukidian Al Kamil C 90 74 164 Cadangan Usia 7,3 th
21 162 Neha Eka Duwiyana B 100 80 180 Diterima Usia 7,1 th
22 168 Salsabila Az-Zahra Putri Arifin B 100 86 186 Diterima
23 170 Levina Laura Putri Wibowo B 100 88 188 Diterima
24 174 Varah Lila Fandari B 100 83 183 Diterima
25 176 Mariatus Solehah A 100 88 188 Diterima
Mengetahui, Kediri, 30 Mei 2013
Kepala MI Negeri Bandar Kidul Ketua PPDB,
Ghufron,S.Ag Sukarti, S.Pd.
NIP.  19580308 198603 1 002 NIP. 19700917 200501 2 009
DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  04
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 091 Ahmad Dharmawan Priadmaja B 100 98 198 Diterima
2 092 Fathania Nur Nabilah B 100 100 200 Diterima
3 093 Lodian Pamurbo Mikail A. B 90 92 182 Diterima
4 094 Fahnecha Aulia Risky B 100 84 184 Diterima
5 095 Moch. Ega Prakusya B 100 70 170 Diterima Usia 7,3 th
6 096
7 097 Surya Achmad Ja'farudin B 100 90 190 Diterima
8 098 Daffa' Sabila Febrianti A 100 95 195 Diterima
9 099 Muhammad Fat-khan Aliy Musa A 90 92 182 Diterima
10 100 Mayla Alma Evanindya B 80 90 170 Tidak diterima
11 101 Muhammad Nur Ikhsan Ramadan A 100 80 180 Diterima
12 102 Abiyyah Taufiqotul Hamidah B 100 100 200 Diterima
13 103 Bayu Evendi C 10 10 20 Cadangan Usia 7,4 th
14 104 Nindita Nur Azizzah A 100 100 200 Diterima
15 105 Rahmad Fajar Setyawan C 60 50 110 Tidak diterima
16 106 Rosadina Kamel Aulia B 90 80 170 Tidak diterima
17 107 Adiyatma Finanda Putra A 100 98 198 Diterima
18 108 Ersha Azahra Hamzah A 100 95 195 Diterima
19 109
20 110 Gita Widy Merlinda A 100 98 198 Diterima
21 111 Uwais Zilzala Ayatullah B 100 95 195 Diterima
22 112 Villarinda Klania Radya B 100 90 190 Diterima
23 113 Ferdiansyah Bintang Candra Winata B 90 90 180 Diterima
24 114 Tsabitah Agni Bimantari Khusnul K. A 95 95 190 Diterima
25 115 Akmad Ilun Amiruddin B 100 95 195 Diterima
26 116
27 117 Muhammad Agus Adibussholeh A 100 98 198 Diterima
28 118 Ayu Durotul Mutiah Hidayatullah C 90 90 180 Diterima
29 119 Muhammad Fikrul Islam B 70 70 140 Tidak diterima
30 120 Alfina Izzatinuha B 100 80 180 Diterima

DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  03
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 061 Muhammad Angga Saputra A 90 92 182 Diterima
2 062 Nadia Mardiatul Fitri A 100 92 192 Diterima
3 063 Muhamad Farhan Habibi A 100 92 192 Diterima
4 064 Ella Maylani B 100 96 196 Diterima
5 065
6 066 Nimas Sabita Imanana - - 40 40 Tidak diterima
7 067 Moh Abdul Malik Mustofa A 100 93 193 Diterima
8 068 Dentata Alince Febrian B 80 64 144 Tidak diterima
9 069
10 070 Ayu Fatma Sari A 100 92 192 Diterima
11 071 Mohammad Shahal Sadam M. B 40 54 94 Cadangan Usia 7,8 th
12 072 Alya Aliyyuna B 80 100 180 Diterima
13 073 Ghoit Sanafi' Al Anwar B 65 87 152 Tidak diterima
14 074 Ratih Prasasti Aulia Yusuf B 20 55 75 Tidak diterima
15 075 Fabian Wahyu Hanantya B 95 75 170 Tidak diterima
16 076 Helga Kamelia Cahyaningtyas  B 100 100 200 Diterima
17 077 M Azza Aulia Rohman B 100 96 196 Diterima
18 078 Alya Azahra Khairina B 100 80 180 Diterima
19 079 Muhamad Satrio Wibowo A 100 86 186 Diterima
20 080 Alyaa Khairunnisaa A 100 84 184 Diterima
21 081 Much Syafiq Az Zahid A 100 96 196 Diterima
22 082 Hunafa Syaira Assyfa B 90 63 153 Tidak diterima
23 083 Farella Lintang Charisma A 100 83 183 Diterima
24 084 Nala Intan Hamidah B 90 90 180 Tidak diterima Usia 5,11 th
25 085 Zulham Ali Madani B 90 91 181 Diterima
26 086
27 087 Ahmad Wiyoga C 90 90 180 Diterima
28 088 Ashfa Zahrotin Ilma A 80 92 172 Diterima Usia 7,3 th
29 089 M. Nauval Farros Hakim A 86 56 142 Tidak diterima
30 090 Fania Afdila B 100 88 188 Diterima
DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  02
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 031 Mohammad Rajib Hibban Al Baihaqqi C 0 30 30 Tidak diterima
2 032 Bella Ananda Rifaningkrum A 100 86 186 Diterima
3 033 Panji Putra Pratama  C 96 80 176 Cadangan
4 034 Zayyina Abida Amalana Putri B 100 80 180 Diterima
5 035 Naufal Sabiq Adi Purnomo A 100 92 192 Diterima
6 036 Winda Imroatul Aliya A 100 60 160 Tidak diterima
7 037 Mochammad Ibnil Mawahib B 100 84 184 Diterima
8 038 Siti Mutmainah A 100 88 188 Diterima
9 039 Achmad Azka Pradigta A 100 64 164 Tidak diterima
10 040 Thufailah B 95 72 167 Diterima Usia 7,2 th
11 041 Rifky Dewa Abrianto B 80 84 164 Diterima Usia 7,2 th
12 042 Fiorentina Al Gaza Sujarwo Putri B 100 92 192 Diterima
13 043 Achmad Fawaid Aulia Rahmatulloh B 90 90 180 Diterima
14 044 Yunita Ningrum B 80 84 164 Diterima Usia 7,1 th
15 045 Ahmad Baihaqi Rahmatullah B 90 100 190 Diterima
16 046 Fajrina Aila Azzura A 100 92 192 Diterima
17 047 Bima Adjie Pratama A 100 64 164 Tidak diterima
18 048 Zenia Nur Fadhila B 100 100 200 Diterima
19 049 Muhammad Michaile Nurohman Afandi B 95 85 180 Diterima
20 050 Yasinta Ainun Naim B 100 68 168 Diterima Usia 7,8 th
21 051 Nurul Huda Abdillah A 90 98 188 Diterima
22 052 Edlyna Violetta Cahyaning Putri B 100 92 192 Diterima
23 053 Muhammad Hafizh Taufiqurochman B 100 68 168 Diterima Usia 7,5 th
24 054 Novita Setia Fajar Rini B 90 64 154 Tidak diterima
25 055 Mohamad Bhekti Jamal  A 100 92 192 Diterima Usia 7th
26 056 Rizki Briliana Damayanti D 100 80 180 Diterima
27 057 Muhammad David Kavalera B 40 86 126 Tidak diterima
28 058 Sunani Millah  B 80 92 172 Tidak diterima
29 059 Moreno Adhityawarman  A 100 100 200 Diterima
30 060 Natasya Aulia Syifa Damayanti A 100 92 192 Diterima

DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  01
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 001 Ahmad Sholeh Udin A 100 32 132 Diterima Usia 7,2 th
2 002 Marta Amilla Syari`ah A 100 92 192 Diterima
3 003 Muhammad Jazuli Ridlo A 80 88 168 Diterima Usia 7 th
4 004 Dina Marsaa Safiinatunnajah B 90 90 180 Diterima
5 005 An`im Falahudin A 100 100 200 Diterima
6 006 Najwa Nur Afika Anjani B 100 76 176 Cadangan
7 007 Ahmad Maulana Kafabih Aslam A 100 92 192 Diterima
8 008 Damai Rahmawati A 100 96 196 Diterima
9 009 Aleyandro Naufal Sudjono B 0 24 24 Tidak diterima
10 010 Durrotul Hidayatul Chusniah B 80 76 156 Tidak diterima
11 011 Moh. Ilham Ridho B 70 44 114 Tidak diterima
12 012 Bariqoh Fahma Ummi Inas B 100 100 200 Diterima
13 013 Bagus Brilliant Putra Pratama A 100 72 172 Diterima Usia 7,3 th
14 014 Dian Paramita B 100 68 168 Diterima Usia 7,1 th
15 015 Muhammad Syaroban Thohuro A 100 92 192 Diterima
16 016 Sylvia Gita Anggraini A 100 92 192 Diterima
17 017 Muh. Zaki Diaul A. B 90 90 180 Diterima
18 018 Fania Putri Septiana A 100 100 200 Diterima
19 019 Muhammad Shiva Ashari A 100 84 184 Diterima
20 020 Rahma Fitri Azzahra A 100 96 196 Diterima
21 021 Zaki Hamdan Prasetiawan B 96 80 176 Cadangan
22 022 Cindy Safa Azahra A 100 92 192 Diterima
23 023 Moch. Umar Al-Faruq Binnaja A 80 80 160 Tidak diterima
24 024 Shifa Resvi Adilia B 100 92 192 Diterima
25 025 Muhamad Daffa`Ashfiya`Majid B 80 92 172 Diterima Usia 7,3 th
26 026 Putri Ayu Dwi Lestari B 100 95 195 Diterima
27 027 Naufal Habib Robi A 100 81 181 Diterima
28 028 A`izzatul Rossida Aliffia A 100 92 192 Diterima
29 029 Muhammad Zidan Ghany Artha B 95 85 180 Diterima
30 030 Naina Azzahra Salsabila A 95 81 176 Tidak diterima Usia 5,8 th
PENGUMUMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2013/2014
  1. BAGI BAPAK/IBU YANG PUTRA-PUTRINYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA, DIPERSILAKAN MENGAMBIL BERKAS PENDAFTARAN.
  2. BAGI BAPAK/IBU YANG PUTRA-PUTRINYA DINYATAKAN DITERIMA DIPERSILAKAN MENGAMBIL FORMULIR DAFTAR ULANG DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PENDAFTARAN.
  3. BAGI BAPAK/IBU YANG PUTRA-PUTRINYA DINYATAKAN SEBAGAI CADANGAN   DIPERSILAKAN MELIHAT PENGUMUMAN JUMAT, 31 MEI 2013 PUKUL : 09.00 WIB.
  4. PENGUKURAN SERAGAM :
  • PUTRA : SENIN, 3 JUNI 2013 MULAI PUKUL 08.00 WIB
  • PUTRI : SELASA, 4 JUNI 2013 MULAI PUKUL 08.00 WIB